ในวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 59 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 39 ขอต้อนรับมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคนที่จะเข้ามาซ้อมรับปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 59  ปีนี้เป็นปีพิเศษที่เราจะแสดงความชื่นชม ในความสำเร็จของมหาบัณฑิตและบัณฑิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าแห่งการอาลัยรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงขอให้ถือว่าพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้เราทำเพื่อถวายพระองค์ท่าน เนื่องจากเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ได้ทรงสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น...
          ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยตกอยู่ในภาวะโศกเศร้าอันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เราได้เห็นการแสดงความจงรักภักดีในหลายรูปแบบทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวม มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้ งานล่าสุดคือจังหวัดเชียงใหม่จะจัดพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยในวันที่ 2 พ.ย. 59 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปที่อุทยานราชพฤกษ์ ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำในการจัดวงดนตรีและนักร้องประสานเสียงสำหรับพิธีดังกล่าว ในการนี้สำนักสื่อสารองค์กรได้ประสานขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนต่างๆ...
          เมื่อเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดิฉันเดินทางไปบาหลี พร้อมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติและอนุศาสกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมการสัมมนาประจำปีและการประชุมใหญ่ของ Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) เมื่อเดินทางไปถึงที่หมายในช่วงเย็นและสามารถรับข่าวสารได้ จึงได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้เสด็จสวรรคตแล้ว ทำให้เรารู้สึกเศร้ามาก ในวันรุ่งขึ้นมีพิธีเปิดการประชุม ได้มีการแสดงความเสียใจร่วมกับคนไทยทั้งหมดและเชิญชวนให้ยืนไว้อาลัยพระองค์ท่าน ทำให้ผู้แทนจากประเทศไทยทั้ง 6 คนรู้สึกขอบคุณเพื่อนผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศต่างๆ...
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ประเมินภายนอกในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางความชื่นชมยินดี ที่มหาวิทยาลัยของเรามีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินในปีการศึกษาก่อนหน้านี้ เราได้คะแนนรวม 2.97 ในปีนี้คะแนนรวมเท่ากับ 3.53 นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เอาจริงเอาจังกับการประกันคุณภาพการศึกษาจนกระทั่งได้รับผลการประเมินในระดับดี ในปีนี้ แต่เรายังจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ เราจะช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้ดียิ่งๆ...
          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 คณะจากบริษัท N.C.C management & Development ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นำโดยรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือในความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางวิชาการเช่นการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ การรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกสาขาวิชา และการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานชั่วคราวในกรณีมีการจัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทนี้เคยขอนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปช่วยงานประชุมนานาชาติและเกิดความประทับใจในความรู้...
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจจำนวน 6 ท่าน มาร่วมเสวนากับคณะกรรมการบริหารเพื่อขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสังคมและการพัฒนาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยขอขอบคุณศิษย์เก่าทั้ง 6 ท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมเสวนาดังกล่าวและได้แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างมาก หลายประการ           ศิษย์เก่าให้ความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น...
ท่านที่ใช้เส้นทางเข้าออกมหาวิทยาลัยด้านถนนวงแหวนคงสังเกตว่ากำลังมีการปรับพื้นที่บริเวณที่ติดกับทางลอดอุโมงค์ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่ามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้นักลงทุนมาเช่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวจำนวน 4 ไร่ 11 ตารางวาในระยะเวลา 30 ปี เพื่อทำสถานีบริการน้ำมัน ปตท.และอาคารประกอบ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน เมื่อการก่อสร้างสำเร็จแล้วบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยจะได้รับความสะดวกสบายในการเติมน้ำมันรถและใช้บริการจากร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน...
ช่วงนี้ได้รับข้อความและความเห็นจากหลายคนเป็นห่วงเรื่องถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อบุคลากรและนักศึกษาโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ขอเรียนว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้กำลังหาทางแก้ไขอยู่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถนนคือเมื่อมหาวิทยาลัยซื้อที่ดินด้านหน้าเป็นการซื้อที่ดินแปลงใหญ่ ต่อมาได้ตัดถนนเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวก เมื่อมีการใช้งานมากขึ้นทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย หากจะปรับทำใหม่ทั้งหมดต้องใช้งบประมาณร่วม 10 ล้านซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มีกำลัง ได้ไปติดต่อเทศบาลให้ช่วยมาดำเนินการซ่อมแซม...
         ในวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้บริหารได้ประชุมร่วมกับผู้แทนนักศึกษาหอพักเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินการของหอพักให้เป็นสถานที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณนักศึกษาสำหรับข้อเสนอแนะดีๆ และการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะทำในปีการศึกษานี้หวังว่านักศึกษาจะนำสิ่งที่ได้ปรึกษาร่วมกันไปดำเนินการต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย           ในเดือนแรกของปีการศึกษา 2559 นักศึกษาของเราสามารถสร้างชื่อเสียงโดยการได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหลายประเภทตามรายละเอียดใน...
สัปดาห์ที่ผ่านมามีการโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยผู้ปกครองที่มาร่วมงานประสาทปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กล่าวชมเชยในความมีน้ำใจของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจองที่พัก ทำให้หาที่พักในคืนนั้นไม่ได้ ขณะที่ผู้ปกครองกำลังปรึกษากันในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยด้วยความวิตกกังวล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่รับประทานอาหารอยู่และได้ยินเรื่องจึงได้อาสาช่วยติดต่อที่พักให้และยังพาไปส่งถึงที่ด้วย หลังจากการโพสต์ข้อความมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรู้สึกภูมิใจในการกระทำของนักศึกษากลุ่มนี้...