เรียน ท่านสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปาครั่ง บุคลากรเทศบาลตำบลหนองปาครั่ง นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน มหาวิทยาลัยพายัพ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการ PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกัน ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ...
นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง วันแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสภาพแวดล้อมใหม่ บรรยากาศใหม่ เพื่อนใหม่ และความคาดหวังใหม่เป็นความตื่นเต้นยินดี และเป็นกำลังใจในการก้าวเดินด้วยความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ความสำเร็จ เพื่อนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและท้าทายในอนาคต  มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม...


คุยกับอธิการบดี

เขียนข้อความหรือข้อแนะนำกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

คุยกับอธิการบดี