เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ ได้ทวีความรุนแรงและยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายโดยเร็วนั้น       ผม อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความห่วงใยต่อบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ขอแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนเองในสภาวะมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปริมาณสูง ขอให้บุคลากร และนักศึกษา สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ โดยเฉพาะบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานกลางแจ้ง และมีภาระกิจนอกอาคาร ให้สวมหน้ากากป้องกัน...
     สวัสดีครับ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ในวันนี้ผมมีข่าวสารที่น่าสนใจ และอยากเชิญชวนผู้ที่ต้องการจะเป็นดีเจ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ร่วมกันจัดทำหลักสูตร Essential DJ Course เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยจะเริ่มเรียนรุ่นแรกในวันที่ 1 เมษายน 2562 นี้ครับ       อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า วิทยาลัยดุริยศิลป์ มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการดนตรีสากลแบบรอบด้าน เพื่อให้สามารถทำงานด้านดนตรีได้อย่างหลากหลาย โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี...


คุยกับอธิการบดี

เขียนข้อความหรือข้อแนะนำกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

คุยกับอธิการบดี