มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว        “ไม่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร รอบตัว รอบมหาวิทยาลัยพายัพ หรือรอบโลกใบนี้ มหาวิทยาลัยพายัพมีรากฐานที่สำคัญ ที่มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้น เป็นความรัก เป็นความเชื่อ ความศรัทธา ของมวลมนุษย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า...
OPEN LINE Final Session July 2, 2020 OPEN LINE is a means of communication between Dr. Amnuay Tapingkae, Interim President of Payap University, and the Payap community of students, staff and friends of the university.  It is a simulated interview between Dr. Amnuay and Dr. Ken Dobson, Adviser to the President. A: Well, Ken, this will be our final session of OPEN LINE, I think.  Yesterday I submitted my resignation as Interim President of Payap University to the chair of the Payap University Board of Trustees, and I handed copies to the executive officers of the Church of Christ in Thailand Foundation.  My term will end on July 31. K: This has been a tumultuous year trying to help the university regain its financial balance and then a second blow when the COVID-19 epidemic closed the campuses through the summer term and delayed the start of this new academic year. A: The new year started officially yesterday, July 1.  We have 583 students entering Thai programs, which is close to our goal of 600.  International programs begin on August 17.  It is disappointing that we will not be able to bring students from China until at least the second semester which will begin after Christmas. K: In the previous sessions of OPEN LINE, which you initiated, you have tried to tell us what is really going on.  Replies, both in writing and in person, have expressed appreciation and maybe surprise at this.  Do you think this sort of transparency...

OPEN LINE June 25   เมื่อ Jun 25, 2563 3:35:53 PM

    1.5K อ่านข่าว  

Open Line Session 4, June 18   เมื่อ Jun 18, 2563 3:36:26 PM

    1.4K อ่านข่าว  


คุยกับอธิการบดี

เขียนข้อความหรือข้อแนะนำกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

คุยกับอธิการบดี