สวัสดีครับ วันนี้ผมมีข่าวดีจากทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมจัดงาน “คืนสู่เหย้า (Payap Homecoming Day 2019)” เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นที่จบการศึกษาไป ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพื่อพบปะกับเพื่อน พี่ น้อง ครูอาจารย์ ได้กลับมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รัก งานนี้จะจัดในวันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนริมน้ำ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ไฮไลท์ของงานในปีนี้คือ การแสดงดนตรี จาก วง NORTHERN ENSEMBLE MUSIC ORGANIZATION : NEMO (นักดนตรีลูก ๆ หลาน ๆ หลายสิบชีวิตในความดูแลของโครงการสมาคมศิษย์เก่าฯ...
     สวัสดีครับ ขณะนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมนี้  มหาวิทยาลัยพายัพ กับ สภาคริสตจักรในประเทศไทย จะมีการลงนามความร่วมมือ ในการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยสภาคริสตจักรฯ จะทำการปรับปรุงหอพักนักศึกษาชายโอเมกา หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา บ้านพักนานาชาติภารดรภาพ และอาคารผู้วินิจฉัย ซึ่งมีห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ 200 – 400 คน ซึ่งจะให้บริการหน่วยงานในเครือสภาคริสตจักรฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม ประชุม หรือสัมมนาต่าง ๆ      อีกเรื่องหนึ่ง การศึกษาในปัจจุบันนี้เราไม่ควรจะย้ำความเป็นเลิศทางวิชาการมากจนกระทั่งลืมความเป็นเลิศทางวิชาชีพ...


คุยกับอธิการบดี

เขียนข้อความหรือข้อแนะนำกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

คุยกับอธิการบดี