ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถยต์ชนเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าปากทางเข้ามหาวิทยาลัยด้านสะพานคู่ทำให้เสาไฟฟ้าหักและเอียง นับตั้งแต่เกิดเหตุ มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายจัดการทรัพย์สินได้เข้าไปสำรวจความเสียหายและดำเนินการหาทางซ่อมแซมเสาไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยการติดต่อกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวเป็นขององค์การโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยมิอาจดำเนินการใดๆได้ จึงได้แจ้งให้องค์การโทรศัพท์ทราบ  ขณะนี้ทางองค์การโทรศัพท์ได้รับทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม...

ACUCA

 
The Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ 1976 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนในเอเซีย มหาวิทยาลัยพายัพได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 59 สถาบันจาก 8 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย ญึ่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย อินเดีย ฮ่องกงและฟิลิปปินส์ มีการหมุนเวียนกันเป็นนายกสมาคมฯ วาระละ 2 ปี ในปี ค.ศ 2017-2018 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพได้รับเกียรติเป็นนายกสมาคมฯ และอนุศาสกมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเลขาธิการสมาคมฯ โดยมีผู้แทนของประเทศสมาชิกทุกประเทศเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ...

เทศกาลอีสเตอร์   เมื่อ 17 เม.ย. 2560 07:58:14

    570 อ่านข่าว  

กีฬาทัวร์นาเมนท์   เมื่อ 27 มี.ค. 2560 08:43:44

    665 อ่านข่าว  


คุยกับอธิการบดี

เขียนข้อความหรือข้อแนะนำกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

คุยกับอธิการบดี