มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ศาสนาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 46 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า...

OPEN LINE Final Session July 2, 2020   Waiting translation

 
OPEN LINE Final Session July 2, 2020 OPEN LINE is a means of communication between Dr. Amnuay Tapingkae, Interim President of Payap University, and the Payap community of students, staff and friends of the university.  It is a simulated interview between Dr. Amnuay and Dr. Ken Dobson, Adviser to the President. A: Well, Ken, this will be our final session of OPEN LINE, I think.  Yesterday I submitted my resignation as Interim President of Payap University to the chair of the Payap University Board of Trustees, and I handed copies to the executive officers of the Church of Christ in Thailand Foundation.  My term will end on July 31. K: This has been a tumultuous year trying to help the university regain its financial balance and then a second blow when the COVID-19 epidemic closed the campuses through the summer term and delayed the start of this new academic year. A: The new year started officially yesterday, July 1.  We have 583 students entering Thai programs, which is close to our goal of 600.  International programs begin on August 17.  It is disappointing that we will not be able to bring students from China until at least the second semester which will begin after Christmas. K: In the previous sessions of OPEN LINE, which you initiated, you have tried to tell us what is really going on.  Replies, both in writing and in person, have expressed appreciation and maybe surprise at this.  Do you think this sort of transparency...

OPEN LINE June 25   Waiting translation   On Jun 25, 2020 3:35:53 PM

    1.1K Read news  

Open Line Session 4, June 18   Waiting translation   On Jun 18, 2020 3:36:26 PM

    1K Read news  

Payap Announcement Regarding: Measures for Protection and Prevention of Covid-19 Number 8   Waiting translation   On Jun 18, 2020 2:16:47 PM

    1.2K Read news  


Talk to President

Talk or suggest to President of Payap university

Talk to President