President Talk EP.5 มหาวิทยาลัยพายัพ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 และพร้อมดูแลนักศึกษาทุกคนด้วยความรัก