พิธีประสาทปริญญาบัตร

 

ในวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 59 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 39 ขอต้อนรับมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคนที่จะเข้ามาซ้อมรับปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 59  ปีนี้เป็นปีพิเศษที่เราจะแสดงความชื่นชม ในความสำเร็จของมหาบัณฑิตและบัณฑิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าแห่งการอาลัยรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงขอให้ถือว่าพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้เราทำเพื่อถวายพระองค์ท่าน เนื่องจากเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ได้ทรงสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น ดิฉันแน่ใจว่าพระองค์ทรงชื่นชมกับความสำเร็จของมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคน

พิธีประสาทปริญญาบัตรเป็นงานใหญ่ประจำปีของมหาวิทยาลัยที่บุคลากรและนักศึกษาปัจจุบันตั้งใจจัดเตรียมทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเป็นการให้เกียรติมหาบัณฑิตและบัณฑิต ปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งและหวังว่าพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้จะนำความปลาบปลื้มใจมาสู่มหาบัณฑิตและบัณฑิตตลอดจนบุคคลในครอบครัวทุกคน และจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนมิรู้ลืม ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านตลอดไป