สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563 ทุกท่านครับ      วันนี้ผมอยากจะถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่าน ได้รับพระพรจากพระเจ้า และขอให้เราเริ่มต้นปีใหม่นี้ ด้วยชีวิตใหม่ จิตใจใหม่ ชีวิตของคนเราก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราหยุดอยู่กับที่ก็เหมือนการถอยหลังครับ ดังนั้นก็อยากสนับสนุน อุดหนุนใจมิตรสหายทุกท่านให้เริ่มต้นใหม่ ชีวิตของเราจะไม่หยุดอยู่กับที่ เหมือนกับอายุของเราที่เพิ่มขึ้นทุกวัน เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมองหา "วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" นี่เป็นคำขวัญที่ผมจะบอกกับมิตรสหายอยู่เสมอ ก็ขอให้ปีใหม่นี้ให้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยการกระทำ...
สวัสดีครับ      ปี 2019 กำลังจะจบสิ้นลง เราได้ใช้ชีวิตในปีนี้ ก็เป็นเวลาที่เราได้สำรวจตัวเอง และในปีใหม่ 2020 ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้ ผมก็ขอให้ทุกท่านได้เริ่มชีวิตใหม่ มีคติพจน์ที่ผมพูดอยู่เสมอว่า “เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” วันนี้จะเป็นอย่างไร หรือวานนี้จะเป็นอย่างไร ก็ไม่สำคัญ เป็นอดีตไปแล้ว เราก็มุ่งที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตในอนาคต ปีใหม่ ปี 2020 นี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่านได้เตรียมล่วงหน้าที่จะดำเนินชีวิตในปีใหม่ สิ่งเก่า ๆ ที่ผ่านไปจะมีสิ่งที่ดี หรือสิ่งที่ไม่ดี ก็ขอให้เราได้ลืมสิ่งที่เป็นปัญหา และน้อมตัวลงไปสู่อนาคตที่ดีกว่า...
สวัสดีครับ เทศกาลคริสต์มาส คริสตสมภพ และปีใหม่ กำลังจะมาถึง ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทุกคน ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในเทศกาลคริสต์มาส เทศกาลคริสต์มาส เป็นเทศกาลที่เราจะระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่เสด็จมาในโลกเพื่อจะเป็นพระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลาย เราซึ่งเป็นมนุษย์มีความผิด มีความบาปมากมาย ดั้งนั้นเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสนี้ เราจะได้สำรวจตัวเอง เราจะได้แสวงหาสรณะ คิดถึงพระผู้เป็นเจ้า หรือคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเรา สิ่งที่มีคุณค่าที่เราถือเป็นสรณะ และที่พึ่งในชีวิต...
     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 42 ของมหาวิทยาลัยพายัพในวันนี้      ในการนี้ จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้พากเพียรศึกษาจนประสบความสำเร็จ ขอให้ท่านได้นำวิชาความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมือง ปฏิบัติกิจการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนให้สมกับเป็นมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้มีหลักวิชา มีปัญญา พร้อมกันนั้นต้องรักษาเกียรติ...
     มหาวิทยาลัยพายัพขอเรา มีบุคลากรหลายประเภท และประเภทที่เราเห็นคุณค่าคือแม่บ้านที่ทำความสะอาด ดูแลสถานที่มาแต่เช้า กลับแต่ค่ำ บุคลากรเหล่านี้ผมก็รู้สึกขอบคุณมากที่มีความตั้งใจสร้างความรื่นรมย์ให้กับมหาวิทยาลัย อีกกลุ่มหนึ่งผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ทั้งอาคารเรียน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งกลางวัน และกลางคืน ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งคือเจ้าหน้าที่สนาม ขณะนี้ได้ปลูกดอกไม้ ปลูกต้นไม้ เพื่อที่จะให้ทันพิธีประสาทปริญญาบัตร...
     ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศที่มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมในยุคที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นการแสวงหาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการบินของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท...
     สวัสดีครับ วันนี้ผมมีข่าวดีจากทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมจัดงาน “คืนสู่เหย้า (Payap Homecoming Day 2019)” เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นที่จบการศึกษาไป ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพื่อพบปะกับเพื่อน พี่ น้อง ครูอาจารย์ ได้กลับมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รัก งานนี้จะจัดในวันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนริมน้ำ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ไฮไลท์ของงานในปีนี้คือ การแสดงดนตรี จาก วง NORTHERN ENSEMBLE MUSIC ORGANIZATION : NEMO (นักดนตรีลูก ๆ หลาน ๆ หลายสิบชีวิตในความดูแลของโครงการสมาคมศิษย์เก่าฯ...
     สวัสดีครับ ขณะนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมนี้  มหาวิทยาลัยพายัพ กับ สภาคริสตจักรในประเทศไทย จะมีการลงนามความร่วมมือ ในการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยสภาคริสตจักรฯ จะทำการปรับปรุงหอพักนักศึกษาชายโอเมกา หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา บ้านพักนานาชาติภารดรภาพ และอาคารผู้วินิจฉัย ซึ่งมีห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ 200 – 400 คน ซึ่งจะให้บริการหน่วยงานในเครือสภาคริสตจักรฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม ประชุม หรือสัมมนาต่าง ๆ      อีกเรื่องหนึ่ง การศึกษาในปัจจุบันนี้เราไม่ควรจะย้ำความเป็นเลิศทางวิชาการมากจนกระทั่งลืมความเป็นเลิศทางวิชาชีพ...
สวัสดีครับบุคลากร นักศึกษา และพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ      ในโอกาสที่ผมได้กลับมาเป็นอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เกษียณไป 22 ปี ผมก็ยังมีปรัชญาการศึกษาเดิม ก็คือ “หัวใจของการศึกษา คือการศึกษาของหัวใจ” ไม่ใช่หัวคิดนะครับ หัวคิดสำคัญ แต่ว่าหัวใจสำคัญกว่า และผมย้ำความเป็นเลิศทั้ง 3 อย่างด้วยกัน คือ 1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ Academic Experience 2. ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ Professional Excellence 3. ความเป็นเลิศทางวิชาชีวิต Life Excellence       ความเป็นเลิศทางวิชาการก็สำคัญครับ แต่สำคัญไม่พอ ความเป็นเลิศทางวิชาชีพที่เราเอาความรู้ไปปฏิบัติ เอาไปประกอบอาชีพก็สำคัญ...
Partnerships On October 7, 2019 Payap University will enter a new phase of its partnership with the Church of Christ in Thailand (CCT).  On that date, a memorandum of understanding will clarify the way in which the university and the educational enterprises of the Church of Christ in Thailand Foundation will renovate and develop several of Payap’s buildings after more than a decade since they were constructed. “Payap University does not have the financial resources to do the renovation,”Dr. AmnuayTapingkae, Interim President, explained.  The renovation will include not only important maintenance but changes to bring these facilities up to higher standard for modern use for education, workshops, conferences, and assemblies for Payap and our partners. Partnerships are one of the ways that Payap University will reposition itself to move into the second quarter of the 21st Century.  Our oldest partnership, of course, is with the Church of Christ in Thailand Foundation which obtained permission from the Ministry of Education to establish Payap as the first private institution of higher education in Chiang Mai.  Payap then became the first private university in the country in 1984.  The CCT Foundation is our partner in educational ministry but is also our “landlord” as owner of the university properties.  “Think of it this way: the CCT Foundation owns the university, but the Board of Trustees of Payap...