ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถยต์ชนเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าปากทางเข้ามหาวิทยาลัยด้านสะพานคู่ทำให้เสาไฟฟ้าหักและเอียง นับตั้งแต่เกิดเหตุ มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายจัดการทรัพย์สินได้เข้าไปสำรวจความเสียหายและดำเนินการหาทางซ่อมแซมเสาไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยการติดต่อกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวเป็นขององค์การโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยมิอาจดำเนินการใดๆได้ จึงได้แจ้งให้องค์การโทรศัพท์ทราบ  ขณะนี้ทางองค์การโทรศัพท์ได้รับทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม...

ACUCA

 
The Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ 1976 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนในเอเซีย มหาวิทยาลัยพายัพได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 59 สถาบันจาก 8 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย ญึ่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย อินเดีย ฮ่องกงและฟิลิปปินส์ มีการหมุนเวียนกันเป็นนายกสมาคมฯ วาระละ 2 ปี ในปี ค.ศ 2017-2018 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพได้รับเกียรติเป็นนายกสมาคมฯ และอนุศาสกมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเลขาธิการสมาคมฯ โดยมีผู้แทนของประเทศสมาชิกทุกประเทศเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ...
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจในความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรและนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเตรียมการหลายอย่าง ทำให้พิธีสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย งดงามเป็นที่ประทับใจยิ่ง ดิฉันได้มีโอกาสได้สนทนากับอดีตอธิการบดีและผู้อาวุโสที่มาร่วมงาน ทุกท่านต่างปลื้มปีติที่ชาวพายัพยังคงให้ความเคารพนับถือท่านไม่เสื่อมคลาย ในภาษาพื้นเมืองเราเรียกพิธีนี้ว่าพิธีสูมาคารวะ...
          เทศกาลอีสเตอร์คือช่วงเวลาที่คริสเตียนเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนคนธรรมดา ทรงทำพระราชกิจหลายประการตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ จนกระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิต พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษแทนมนุษย์ทุกคน พระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ที่มีก้อนหินใหญ่ปิดไว้อย่างแน่นหนา แต่เช้าวันที่ 3 ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ อุโมงค์ฝังศพว่างเปล่า พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่          ...
ปีนี้มหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนท์สถาบัน อุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 12 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬา 2 ประเภทคือฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง การแข่งขันฟุตบอลชายจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจัดที่มหาวิทยาลัยพายัพ ในการแข่งขันครั้งนี้มีการแบ่งประเภทสถาบันอุดมศึกษาเป็นดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 มหาวิทยาลัยของเราอยู่ในดิวิชั่น 2 จากการแข่งขันแบบพบกันหมดที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายของเราทำสถิติแข่งขัน...
บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพตลอดจนลูกศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือได้รับทราบข่าวการเสียชีวิตของ ดร.คอนรัด คิงศฮิลล์ ที่บ้านพักของท่านในมลรัฐคาลิฟอร์เนียเมื่อเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ดร.คอนรัด คิงศฮิลล์ เป็นบุคคลสำคัญในการริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ท่านเดินทางมาประเทศไทยในฐานะมิชชันนารีจากคริสตจักรเพรสไบทีเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ.ศ 2490 และทำงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 41 ปี ท่านเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความคิดกว้างไกล มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ...
ดิฉันขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษาสำหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ผ่านพ้นไป 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกคืองานเดินวิ่งมินิมาราธอนปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษามาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน และในปีนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมวิ่งแข่งขันมากกว่า 900 คนทำให้กิจกรรมเดินวิ่งฯในปีนี้มีความคึกคักเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ 2 คือการนมัสการพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ในปีนี้เราได้รับเกียรติ์จากเหรัญญิกมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมาเป็นผู้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า...
เดือนแรกของปีใหม่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เรากำลังเข้าสู่เดือนที่ 2 ซึ่งเป็นเดือนที่สั้นที่สุดแต่มีความหมายมากสำหรับมหาวิทยาลัยของเราเนื่องจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย เหตุที่เลือกวันนี้เพราะเป็นวันที่คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมในวันนั้นและมีมติให้ใช้ชื่อสถาบันการศึกษาที่จะตั้งขึ้นว่า “วิทยาลัยคริสเตียนพายัพ” ซึ่งต่อมาเมื่อเสนอเรื่องไปยังทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วให้ปรับชื่อโดยตัดคำว่า “คริสเตียน” ออก จึงใช้ชื่อในการก่อตั้งว่า “วิทยาลัยพายัพ” ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะมีการฉลองใหญ่เมื่อครบรอบทุกๆ...
ตามที่มหาวิทยาลัยเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาช่วยกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้นั้น สำนักงานอธิการบดีได้รับรายงานว่ามียอดเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 25,590 บาท ดิฉันจึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการบริจาคเงินครั้งนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมามีการนมัสการรวมพลังพายัพเป็นครั้งแรก น่าเสียดายที่หลายท่านพลาดโอกาสในการรับพระพรร่วมกัน  ในการนมัสการวันนั้นฝ่ายศาสนกิจได้จัดเป็นโอกาสพิเศษแก่ศาสนาจารย์ดีทรีช เทรปิง มิชชันนารีจากประเทศเยอรมนีที่ได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยพายัพเป็นเวลานานกว่า...
         ตามที่พี่น้องชาวใต้หลายจังหวัดกำลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่นั้น มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้มีหนังสือเชิญชวนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องเหล่านั้น ดิฉันจึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาช่วยกันบริจาคเงินตามแต่ศรัทธา เพื่อส่งไปสมทบในการดำเนินการส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องเหล่านั้น เนื่องจากเราอยู่ไกลกัน ไม่สามารถจะไปได้ด้วยตนเอง จึงเป็นโอกาสดีที่สภาคริสตจักรอาสาดำเนินการในเรื่องนี้ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ จึงหวังว่าชาวพายัพจะแสดงน้ำใจออกมาอย่างเป็นรูปธรรม          ...