สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563 ทุกท่านครับ

 

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563 ทุกท่านครับ

     วันนี้ผมอยากจะถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่าน ได้รับพระพรจากพระเจ้า และขอให้เราเริ่มต้นปีใหม่นี้ ด้วยชีวิตใหม่ จิตใจใหม่ ชีวิตของคนเราก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราหยุดอยู่กับที่ก็เหมือนการถอยหลังครับ ดังนั้นก็อยากสนับสนุน อุดหนุนใจมิตรสหายทุกท่านให้เริ่มต้นใหม่ ชีวิตของเราจะไม่หยุดอยู่กับที่ เหมือนกับอายุของเราที่เพิ่มขึ้นทุกวัน เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมองหา "วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" นี่เป็นคำขวัญที่ผมจะบอกกับมิตรสหายอยู่เสมอ ก็ขอให้ปีใหม่นี้ให้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยการกระทำ คำพูด ความคิด ขอให้มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น และของให้ทุกท่านได้รับพระพรจากพระเจ้าร่วมกันนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับ 

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ