ยินดีต้อนรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 42

 

     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 42 ของมหาวิทยาลัยพายัพในวันนี้
     ในการนี้ จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้พากเพียรศึกษาจนประสบความสำเร็จ ขอให้ท่านได้นำวิชาความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมือง ปฏิบัติกิจการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนให้สมกับเป็นมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้มีหลักวิชา มีปัญญา พร้อมกันนั้นต้องรักษาเกียรติ และความบริสุทธิ์ใจของตนเองให้มั่นคงเป็นนิตย์
     ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงโปรดอวยพระพรให้มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานตลอดไป

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
ในงานต้อนรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 42
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562