ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

 

สวัสดีครับ เทศกาลคริสต์มาส คริสตสมภพ และปีใหม่ กำลังจะมาถึง ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทุกคน ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในเทศกาลคริสต์มาส เทศกาลคริสต์มาส เป็นเทศกาลที่เราจะระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่เสด็จมาในโลกเพื่อจะเป็นพระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลาย เราซึ่งเป็นมนุษย์มีความผิด มีความบาปมากมาย ดั้งนั้นเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสนี้ เราจะได้สำรวจตัวเอง เราจะได้แสวงหาสรณะ คิดถึงพระผู้เป็นเจ้า หรือคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเรา สิ่งที่มีคุณค่าที่เราถือเป็นสรณะ และที่พึ่งในชีวิต เมื่อชีวิตมีความทุกข์ หรือความโศกเศร้า เราต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้า หรือพึ่งในสิ่งที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเรา ในเทศกาลคริสต์มาสนี้ ผมขอองค์พระผู้เป็นเจ้าจงอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า a Merry Christmas and a happy New Year ทุกท่านครับ

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ