ขอขอบคุณบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการ

 

     มหาวิทยาลัยพายัพขอเรา มีบุคลากรหลายประเภท และประเภทที่เราเห็นคุณค่าคือแม่บ้านที่ทำความสะอาด ดูแลสถานที่มาแต่เช้า กลับแต่ค่ำ บุคลากรเหล่านี้ผมก็รู้สึกขอบคุณมากที่มีความตั้งใจสร้างความรื่นรมย์ให้กับมหาวิทยาลัย อีกกลุ่มหนึ่งผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ทั้งอาคารเรียน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งกลางวัน และกลางคืน ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งคือเจ้าหน้าที่สนาม ขณะนี้ได้ปลูกดอกไม้ ปลูกต้นไม้ เพื่อที่จะให้ทันพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นี้นะครับ มหาวิทยาลัยพายัพ ไม่ได้ขึ้นต่ออธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีเท่านั้น ทุกฝ่าย ทุกคน ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผมขอขอบคุณบุคลากร อาจารย์ ฝ่ายสนับสนุนทุกท่าน ที่มีความตั้งใจทำงาน ทำให้มหาวิทยาลัยเราดำเนินการไปได้ ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 29 ตุลาคม 2562