เวลาแห่งความทุกข์

 

          เมื่อเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดิฉันเดินทางไปบาหลี พร้อมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติและอนุศาสกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมการสัมมนาประจำปีและการประชุมใหญ่ของ Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) เมื่อเดินทางไปถึงที่หมายในช่วงเย็นและสามารถรับข่าวสารได้ จึงได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้เสด็จสวรรคตแล้ว ทำให้เรารู้สึกเศร้ามาก ในวันรุ่งขึ้นมีพิธีเปิดการประชุม ได้มีการแสดงความเสียใจร่วมกับคนไทยทั้งหมดและเชิญชวนให้ยืนไว้อาลัยพระองค์ท่าน ทำให้ผู้แทนจากประเทศไทยทั้ง 6 คนรู้สึกขอบคุณเพื่อนผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศต่างๆ 10 ประเทศที่ร่วมในความทุกข์โศกกับเรา

ในการประชุมใหญ่ของ ACUCA ครั้งนี้ได้มีการส่งมอบงานจากประเทศอินโดนีเซียไปยังประเทศไทยซึ่งดิฉันได้รับตำแหน่ง President และศาสนาจารย์ดร.เอสเธอร์  เวคแมน ได้รับตำแหน่ง General Secretary โดยนับจากนี้ไปอีก 2 ปี คือตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 – วันที่ 14 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยพายัพจะเป็นศูนย์กลางของสำนักงาน ACUCA  ดิฉันได้แต่งตั้ง อ.มาลี คงวรรณนิติ เป็นหัวหน้าสำนักงาน ACUCA อีกตำแหน่งหนึ่ง และจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับสถาบันสมาชิกจากประเทศต่างๆ ในเอเซีย การได้รับตำแหน่งอันสำคัญนี้นับเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยพายัพและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อกลับจากประเทศอินโดนีเซีย ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและอาลัยรักร่วมกับพี่น้องชาวไทย ทำให้ทราบว่าคนไทยรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์มากยิ่งกว่าสิ่งใด ดิฉันไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค - 20 ต.ค. 59 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่มหาวิทยาลัยของเราต้องมีการดำเนินการและตัดสินใจในเรื่องสำคัญหลายๆ เรื่องอย่างเร่งด่วน ดิฉันได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ร่วมกับกรรมการบริหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยผ่านทางสื่อต่างๆ เท่าที่โอกาสจะอำนวย ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ช่วยกันคิดและทำในสิ่งที่ควรทำในเวลาฉุกเฉินเช่นนี้ ไม่ใช่เพียงแต่ต่อว่าหรือตำหนิไปทุกเรื่องโดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลย ดิฉันซาบซึ้งใจที่บุคลากรช่วยกันจัดพิธีลงนามไว้อาลัย ตกแต่งสถานที่ ทำริบบิ้นดำออกแจกจ่าย บริการย้อมผ้าเป็นสีดำ ติดตามข่าวสารล่าสุดและส่งข่าวให้ทราบทั่วกันและทำสิ่งอิ่นๆ ที่แสดงถึงความจงรักภักดีที่ออกมาจากใจ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสำหรับการดีที่ท่านได้ช่วยกันคิดและทำด้วยเถิด