การพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัย

 

ท่านที่ใช้เส้นทางเข้าออกมหาวิทยาลัยด้านถนนวงแหวนคงสังเกตว่ากำลังมีการปรับพื้นที่บริเวณที่ติดกับทางลอดอุโมงค์ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่ามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้นักลงทุนมาเช่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวจำนวน 4 ไร่ 11 ตารางวาในระยะเวลา 30 ปี เพื่อทำสถานีบริการน้ำมัน ปตท.และอาคารประกอบ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน เมื่อการก่อสร้างสำเร็จแล้วบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยจะได้รับความสะดวกสบายในการเติมน้ำมันรถและใช้บริการจากร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน นอกจากนี้ภูมิทัศน์บริเวณนั้นจะได้รับการปรับให้สวยงามยิ่งขึ้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยด้านถนนวงแหวน เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยและสวยงามมากที่สุด ในระหว่างที่กำลังมีการก่อสร้างขอให้บุคลากรและนักศึกษาใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้

          วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00  น.จะมีการเสวนา TTT ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การประหยัดรายจ่ายของมหาวิทยาลัย”ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และช่วงบ่ายเวลา 13.30-16.00 น.จะมีการประชุมบุคลากรคริสเตียน  ณ ห้องศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลีเขตแก้วนวรัฐ ขอเชิญชวนบุคลากรคริสเตียนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน