ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย

 

ช่วงนี้ได้รับข้อความและความเห็นจากหลายคนเป็นห่วงเรื่องถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อบุคลากรและนักศึกษาโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ขอเรียนว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้กำลังหาทางแก้ไขอยู่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถนนคือเมื่อมหาวิทยาลัยซื้อที่ดินด้านหน้าเป็นการซื้อที่ดินแปลงใหญ่ ต่อมาได้ตัดถนนเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวก เมื่อมีการใช้งานมากขึ้นทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย หากจะปรับทำใหม่ทั้งหมดต้องใช้งบประมาณร่วม 10 ล้านซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มีกำลัง ได้ไปติดต่อเทศบาลให้ช่วยมาดำเนินการซ่อมแซม แต่พบว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นที่ของเอกชน ทางเทศบาลแนะนำให้มหาวิทยาลัยยกเป็นที่สาธารณะ มหาวิทยาลัยได้นำเรื่องหารือในกรรมการพัฒนาทรัพย์สินสภามหาวิทยาลัย ซึ่งให้ความเห็นว่าเราควรจะวางแผนให้รอบคอบก่อนว่า มหาวิทยาลัยมีแผนจะพัฒนาที่ดินผืนนั้นอย่างไร หากยกให้เป็นที่สาธารณะจะทำให้ต้องแยกโฉนดที่ดินออกเป็น 2 ผืน ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการพัฒนาที่ดิน

ในระหว่างนี้ทางฝ่ายจัดการทรัพย์สินกำลังซ่อมแซมเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากฝนตกทุกวัน ซีเมนต์ที่เทลงไปจะไม่อยู่ตัวเท่าที่ควร หวังว่าเมื่อฝนทิ้งช่วงจะสามารถซ่อมแซมได้ดีกว่านี้ คณะกรรมการระดมทุนมีแนวคิดในการจัดโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโดยการขอรับบริจาคจากผู้ที่สัญจรเป็นประจำ กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจรูปแบบและงบประมาณ  ในระหว่างนี้จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ