นักศึกษาของเรา

 

         ในวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้บริหารได้ประชุมร่วมกับผู้แทนนักศึกษาหอพักเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินการของหอพักให้เป็นสถานที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณนักศึกษาสำหรับข้อเสนอแนะดีๆ และการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะทำในปีการศึกษานี้หวังว่านักศึกษาจะนำสิ่งที่ได้ปรึกษาร่วมกันไปดำเนินการต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย

          ในเดือนแรกของปีการศึกษา 2559 นักศึกษาของเราสามารถสร้างชื่อเสียงโดยการได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหลายประเภทตามรายละเอียดใน website ของมหาวิทยาลัยดิฉันขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัล หวังว่าในปีการศึกษานี้นักศึกษาและบุคลากรจะสามารถคว้ารางวัลประเภทต่างๆ ได้มากกว่าปีที่แล้ว

          ขอขอบคุณสำหรับนักศึกษาที่ได้ส่งข้อความผ่านทางสายตรงอธิการบดี แสดงความห่วงใยในกิจกรรมรับน้องที่กำลังจะสิ้นสุดลง เกรงว่าเพื่อนนักศึกษาบางคนจะทำสิ่งที่ไม่สมควร ดิฉันได้กำชับให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาดูแลเป็นพิเศษแล้ว หากเราช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างจริงจัง ก็จะสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้