สัจจะบริการ

 

สัปดาห์ที่ผ่านมามีการโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยผู้ปกครองที่มาร่วมงานประสาทปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กล่าวชมเชยในความมีน้ำใจของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจองที่พัก ทำให้หาที่พักในคืนนั้นไม่ได้ ขณะที่ผู้ปกครองกำลังปรึกษากันในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยด้วยความวิตกกังวล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่รับประทานอาหารอยู่และได้ยินเรื่องจึงได้อาสาช่วยติดต่อที่พักให้และยังพาไปส่งถึงที่ด้วย หลังจากการโพสต์ข้อความมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรู้สึกภูมิใจในการกระทำของนักศึกษากลุ่มนี้ หวังว่าบุคลากรและนักศึกษาทุกคนจะนำไปเป็นแบบอย่างและทุกคนจักยึดมั่นในสัจจะบริการที่เราช่วยกันบ่มเพาะตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยตลอดไป