ท่านที่ใช้เส้นทางเข้าออกมหาวิทยาลัยด้านถนนวงแหวนคงสังเกตว่ากำลังมีการปรับพื้นที่บริเวณที่ติดกับทางลอดอุโมงค์ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่ามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้นักลงทุนมาเช่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวจำนวน 4 ไร่ 11 ตารางวาในระยะเวลา 30 ปี เพื่อทำสถานีบริการน้ำมัน ปตท.และอาคารประกอบ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน เมื่อการก่อสร้างสำเร็จแล้วบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยจะได้รับความสะดวกสบายในการเติมน้ำมันรถและใช้บริการจากร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน...
ช่วงนี้ได้รับข้อความและความเห็นจากหลายคนเป็นห่วงเรื่องถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อบุคลากรและนักศึกษาโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ขอเรียนว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้กำลังหาทางแก้ไขอยู่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถนนคือเมื่อมหาวิทยาลัยซื้อที่ดินด้านหน้าเป็นการซื้อที่ดินแปลงใหญ่ ต่อมาได้ตัดถนนเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวก เมื่อมีการใช้งานมากขึ้นทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย หากจะปรับทำใหม่ทั้งหมดต้องใช้งบประมาณร่วม 10 ล้านซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มีกำลัง ได้ไปติดต่อเทศบาลให้ช่วยมาดำเนินการซ่อมแซม...
         ในวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้บริหารได้ประชุมร่วมกับผู้แทนนักศึกษาหอพักเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินการของหอพักให้เป็นสถานที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณนักศึกษาสำหรับข้อเสนอแนะดีๆ และการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะทำในปีการศึกษานี้หวังว่านักศึกษาจะนำสิ่งที่ได้ปรึกษาร่วมกันไปดำเนินการต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย           ในเดือนแรกของปีการศึกษา 2559 นักศึกษาของเราสามารถสร้างชื่อเสียงโดยการได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหลายประเภทตามรายละเอียดใน...
สัปดาห์ที่ผ่านมามีการโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยผู้ปกครองที่มาร่วมงานประสาทปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กล่าวชมเชยในความมีน้ำใจของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจองที่พัก ทำให้หาที่พักในคืนนั้นไม่ได้ ขณะที่ผู้ปกครองกำลังปรึกษากันในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยด้วยความวิตกกังวล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่รับประทานอาหารอยู่และได้ยินเรื่องจึงได้อาสาช่วยติดต่อที่พักให้และยังพาไปส่งถึงที่ด้วย หลังจากการโพสต์ข้อความมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรู้สึกภูมิใจในการกระทำของนักศึกษากลุ่มนี้...
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยได้แก่กิจกรรม English Camp สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรม E-Sport Tournament ของวิทยาลัยนานาชาติ การจัดแสดงคอนเสิร์ตบทเพลง Carmina Burana ของวิทยาลัยดุริยศิลป์ร่วมกับพันธมิตร การจัดสอบใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์แก่บุคคลภายนอกโดยคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการพัฒนาทรัพย์สินสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ในตอนเช้าวันเสาร์มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือมีนกบินไปถูกสายไฟทำให้หม้อแปลงระเบิดบริเวณปากทางเข้ามหาวิทยาลัยส่งผลให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ในฝั่งตะวันตกหลายชั่วโมง...
ดิฉันขอขอบคุณบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการนมัสการเปิดปีการศึกษา การถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏืบัติหน้าที่ครบ 25 ปี ในวันพุธที่ 10 ที่ผ่านมา สัปดาห์นี้มีกิจกรรมที่สำคัญ 2 กิจกรรมคือการปลูกข้าวครั้งที่ 2 ในโครงการเกษตรอินทรีย์ ฯ ของมหาวิทยาลัยในวันที่ 17 สิงหาคม 59 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป และในวันที่ 18 สิงหาคม 59 จะมีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศงดการเรียนการสอนในภาคเช้า      ...
          สัปดาห์นี้มหาวิทยาลัยจะจัดการนมัสการเปิดปีการศึกษา พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราขินีนาถและพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทำงานครบ 25 ปี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โบสถ์ลูซ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน          ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนนักศึกษาใหม่ของเราเพิ่มขึ้นเป็น 1014 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คริสต์ศาสนศึกษาและหลักสูตรพื้นฐานของวิทยาลัยนานาชาติ จึงขอความร่วมมือบุคลากรช่วยกันเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาเหล่านี้อย่างเต็มกำลังให้สมกับที่ผู้ปกครองไว้ใจส่งพวกเขามาเรียนที่นี่...
ขอต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่ปีการศึกษา 2559 ด้วยความยินดียิ่ง ปีนี้เรามีนักศึกษาใหม่ที่มาลงทะเบียนมากกว่า 900 คน ทำให้หอพักของมหาวิทยาลัยคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดเทอมไปนานกว่า 2 เดือน ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แม่บ้านและรปภ.ที่ปฏิบัติงานช่วงนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก ที่ทำหน้าที่ด้วยน้ำใจอันดีงาม ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยในการช่วยนักศึกษาขนของขึ้นหอพักและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จนทำให้ผู้ปกครองประทับใจ หวังว่าเราจะช่วยกันดูแลนักศึกษาเหล่านี้เหมือนกับลูกหลานของเรา จนกระทั่งเขาสำเร็จการศึกษา มีข่าวแจ้งจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย...