President Talk 1 นาที เพื่อพายัพ ตอนที่ 9 (20 มกราคม 2563) การพัฒนา Application Payap wallet เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินให้กับนักศึกษาไทย และ นักศึกษาชาวต่างประเทศ รับชมคลิกที่นี่ https://youtu.be/oU7UTybFvRc
President Talk เพื่อพายัพ ตอนที่ 8 (17 มกราคม 2563) ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับชมคลิก https://youtu.be/WK9qV2i50tE
President Talk เพื่อพายัพ ตอนที่ 8 (17 มกราคม 2563) ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับชมคลิก https://youtu.be/WK9qV2i50tE
มหาวิทยาลัยพายัพ ฉลองครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 ด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563      ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี เผยว่า ในปี 2562 – 2563 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ดำเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย มาครบ 45 ปี ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายทั้งหลักสูตรภาคปกติ...
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563 ทุกท่านครับ      วันนี้ผมอยากจะถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่าน ได้รับพระพรจากพระเจ้า และขอให้เราเริ่มต้นปีใหม่นี้ ด้วยชีวิตใหม่ จิตใจใหม่ ชีวิตของคนเราก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราหยุดอยู่กับที่ก็เหมือนการถอยหลังครับ ดังนั้นก็อยากสนับสนุน อุดหนุนใจมิตรสหายทุกท่านให้เริ่มต้นใหม่ ชีวิตของเราจะไม่หยุดอยู่กับที่ เหมือนกับอายุของเราที่เพิ่มขึ้นทุกวัน เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมองหา "วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" นี่เป็นคำขวัญที่ผมจะบอกกับมิตรสหายอยู่เสมอ ก็ขอให้ปีใหม่นี้ให้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยการกระทำ...
สวัสดีครับ      ปี 2019 กำลังจะจบสิ้นลง เราได้ใช้ชีวิตในปีนี้ ก็เป็นเวลาที่เราได้สำรวจตัวเอง และในปีใหม่ 2020 ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้ ผมก็ขอให้ทุกท่านได้เริ่มชีวิตใหม่ มีคติพจน์ที่ผมพูดอยู่เสมอว่า “เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” วันนี้จะเป็นอย่างไร หรือวานนี้จะเป็นอย่างไร ก็ไม่สำคัญ เป็นอดีตไปแล้ว เราก็มุ่งที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตในอนาคต ปีใหม่ ปี 2020 นี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่านได้เตรียมล่วงหน้าที่จะดำเนินชีวิตในปีใหม่ สิ่งเก่า ๆ ที่ผ่านไปจะมีสิ่งที่ดี หรือสิ่งที่ไม่ดี ก็ขอให้เราได้ลืมสิ่งที่เป็นปัญหา และน้อมตัวลงไปสู่อนาคตที่ดีกว่า...
สวัสดีครับ เทศกาลคริสต์มาส คริสตสมภพ และปีใหม่ กำลังจะมาถึง ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทุกคน ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในเทศกาลคริสต์มาส เทศกาลคริสต์มาส เป็นเทศกาลที่เราจะระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่เสด็จมาในโลกเพื่อจะเป็นพระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลาย เราซึ่งเป็นมนุษย์มีความผิด มีความบาปมากมาย ดั้งนั้นเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสนี้ เราจะได้สำรวจตัวเอง เราจะได้แสวงหาสรณะ คิดถึงพระผู้เป็นเจ้า หรือคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเรา สิ่งที่มีคุณค่าที่เราถือเป็นสรณะ และที่พึ่งในชีวิต...
     ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 42 ของมหาวิทยาลัยพายัพในวันนี้      ในการนี้ จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้พากเพียรศึกษาจนประสบความสำเร็จ ขอให้ท่านได้นำวิชาความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมือง ปฏิบัติกิจการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนให้สมกับเป็นมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้มีหลักวิชา มีปัญญา พร้อมกันนั้นต้องรักษาเกียรติ...
     มหาวิทยาลัยพายัพขอเรา มีบุคลากรหลายประเภท และประเภทที่เราเห็นคุณค่าคือแม่บ้านที่ทำความสะอาด ดูแลสถานที่มาแต่เช้า กลับแต่ค่ำ บุคลากรเหล่านี้ผมก็รู้สึกขอบคุณมากที่มีความตั้งใจสร้างความรื่นรมย์ให้กับมหาวิทยาลัย อีกกลุ่มหนึ่งผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ทั้งอาคารเรียน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งกลางวัน และกลางคืน ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งคือเจ้าหน้าที่สนาม ขณะนี้ได้ปลูกดอกไม้ ปลูกต้นไม้ เพื่อที่จะให้ทันพิธีประสาทปริญญาบัตร...
     ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศที่มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมในยุคที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นการแสวงหาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการบินของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท...