มหาวิทยาลัยพายัพ กับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาองค์กร ในโอกาสครบรอบ 46 ปี

 

สวัสดีครับ

ผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ มีการเปลี่ยนแปลงหลายระดับ แต่อยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเราจะไม่หยุดอยู่กับที่

ประการแรกคือ เราจะสำรวจตัวเองว่า 46 ปีที่ผ่านไปนั้น เราได้ทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ มีสิ่งใดบ้างที่เราผิดพลาด เราก็จะแก้ไขให้ดีขึ้น และในปีนี้เราจะเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ  เช่น การฝึกนักบิน ซึ่งเราก็จะเริ่มเป็นที่แรกในสถาบันภาคเหนือ โดยมีกำหนดเริ่มหลักสูตร ในเดือนสิงหาคมนี้  ก็อยากจะฝากไว้ว่า เราเดินหน้าในหลายหลักสูตรด้วยกัน และในขณะนี้ เราก็กำลังทำหลักสูตรใหม่ ๆ หลายหลักสูตร ทางวิชาการของเราก็ได้ระดมสรรพกำลังที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นแบรนด์ของเรา เป็นจุดยืนของเรา

ประการที่สอง เราอยากจะย้าย Campus ของเรามาอยู่ที่เขตแม่คาว และในฝั่งตะวันออก เราก็จะเป็นโซนของหอพัก มีห้องประชุมที่จะให้ประชาชน คริสตจักรและชุมชนมาใช้ได้ ส่วนการศึกษา การเรียนเราจะย้ายมาใน Campus แม่คาว อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องปรับตัว

ประการที่สาม เราพยายามที่จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ อาจารย์ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ปริญญาโท ปริญญาเอก ก็เริ่มกลับมาปฏิบัติงาน และอาจารย์ที่อยู่ก็กำลังดูแลเรื่องหลักสูตรและการให้คำปรึกษาหารือกับชุมชน กับนักศึกษาของเรา

ประการสุดท้าย เราจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่จะเดินหน้าต่อไป รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยพายัพ สัจจะและบริการ เราจะไม่ทอดทิ้ง แต่เราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพายัพต่อไป เราจะเดินหน้าไปด้วยกันครับ

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ