วันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบปีที่ 46 เราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ทุกคนภูมิใจ

 

สวัสดีครับ ชาวพายัพ และมิตรสหายของมหาวิทยาลัยพายัพ

ผมขอถือโอกาสนี้ได้ทบทวนท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยพายัพของเรา เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย สิ่งนี้ก็ทำให้เราภูมิใจ แต่เราก็ไม่หยุดที่ความภูมิใจ เราจะต้องรักษามาตรฐานของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ ให้ดีที่สุด เพื่อเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ทุกคนภูมิใจ

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบก็คือ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบปีที่ 46 แล้วครับ เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่เราก็มาไกลเหลือเกิน ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าเราจะมีพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้าในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ครับ และในวันเดียวกันเราจะให้เกียรติแก่ผู้ที่เกษียณก่อนกำหนด และมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เกษียณตามวาระ 60 ปี เราก็ยินดีที่จะขอบคุณท่านเหล่านี้ ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราทั้งหลายมาวาระที่ท่านจะเกษียณ เราก็หวังว่าท่านเหล่านี้ จะไม่ลืมมหาวิทยาลัยพายัพ เราจะดูแลซึ่งกันและกันต่อไป เราจะห่วงใยซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล 

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ                                                                                                                                                                                                                    11 กุมภาพันธ์ 2563