สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยได้แก่กิจกรรม English Camp สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรม E-Sport Tournament ของวิทยาลัยนานาชาติ การจัดแสดงคอนเสิร์ตบทเพลง Carmina Burana ของวิทยาลัยดุริยศิลป์ร่วมกับพันธมิตร การจัดสอบใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์แก่บุคคลภายนอกโดยคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการพัฒนาทรัพย์สินสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ในตอนเช้าวันเสาร์มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือมีนกบินไปถูกสายไฟทำให้หม้อแปลงระเบิดบริเวณปากทางเข้ามหาวิทยาลัยส่งผลให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ในฝั่งตะวันตกหลายชั่วโมง...
ดิฉันขอขอบคุณบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการนมัสการเปิดปีการศึกษา การถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏืบัติหน้าที่ครบ 25 ปี ในวันพุธที่ 10 ที่ผ่านมา สัปดาห์นี้มีกิจกรรมที่สำคัญ 2 กิจกรรมคือการปลูกข้าวครั้งที่ 2 ในโครงการเกษตรอินทรีย์ ฯ ของมหาวิทยาลัยในวันที่ 17 สิงหาคม 59 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป และในวันที่ 18 สิงหาคม 59 จะมีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศงดการเรียนการสอนในภาคเช้า      ...
          สัปดาห์นี้มหาวิทยาลัยจะจัดการนมัสการเปิดปีการศึกษา พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราขินีนาถและพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทำงานครบ 25 ปี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โบสถ์ลูซ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน          ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนนักศึกษาใหม่ของเราเพิ่มขึ้นเป็น 1014 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คริสต์ศาสนศึกษาและหลักสูตรพื้นฐานของวิทยาลัยนานาชาติ จึงขอความร่วมมือบุคลากรช่วยกันเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาเหล่านี้อย่างเต็มกำลังให้สมกับที่ผู้ปกครองไว้ใจส่งพวกเขามาเรียนที่นี่...
ขอต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่ปีการศึกษา 2559 ด้วยความยินดียิ่ง ปีนี้เรามีนักศึกษาใหม่ที่มาลงทะเบียนมากกว่า 900 คน ทำให้หอพักของมหาวิทยาลัยคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดเทอมไปนานกว่า 2 เดือน ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แม่บ้านและรปภ.ที่ปฏิบัติงานช่วงนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก ที่ทำหน้าที่ด้วยน้ำใจอันดีงาม ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยในการช่วยนักศึกษาขนของขึ้นหอพักและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จนทำให้ผู้ปกครองประทับใจ หวังว่าเราจะช่วยกันดูแลนักศึกษาเหล่านี้เหมือนกับลูกหลานของเรา จนกระทั่งเขาสำเร็จการศึกษา มีข่าวแจ้งจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย...