กิจกรรมสำคัญในสัปดาห์นี้

 

ดิฉันขอขอบคุณบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการนมัสการเปิดปีการศึกษา การถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏืบัติหน้าที่ครบ 25 ปี ในวันพุธที่ 10 ที่ผ่านมา สัปดาห์นี้มีกิจกรรมที่สำคัญ 2 กิจกรรมคือการปลูกข้าวครั้งที่ 2 ในโครงการเกษตรอินทรีย์ ฯ ของมหาวิทยาลัยในวันที่ 17 สิงหาคม 59 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป และในวันที่ 18 สิงหาคม 59 จะมีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศงดการเรียนการสอนในภาคเช้า

      ท่านที่ส่งเอกสารการสมัครงานมาทางช่องทางนี้ ดิฉันได้ส่งต่อให้งานทรัพยากรบุคคลแล้วนะคะ ต่อไปท่านสามารถติดต่อกับงานทรัพยากรบุคคลได้โดยตรง โดยสามารถติดต่อออนไลน์ได้