ข่าววันที่ 8 สิงหาคม 2559

 

          สัปดาห์นี้มหาวิทยาลัยจะจัดการนมัสการเปิดปีการศึกษา พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราขินีนาถและพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทำงานครบ 25 ปี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โบสถ์ลูซ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน

         ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนนักศึกษาใหม่ของเราเพิ่มขึ้นเป็น 1014 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คริสต์ศาสนศึกษาและหลักสูตรพื้นฐานของวิทยาลัยนานาชาติ จึงขอความร่วมมือบุคลากรช่วยกันเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาเหล่านี้อย่างเต็มกำลังให้สมกับที่ผู้ปกครองไว้ใจส่งพวกเขามาเรียนที่นี่ และขอช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าเรายังรับนักศึกษาใหม่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

          ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งข้อความถึงอธิการบดีโดยใช้ช่องทางนี้ ดิฉันได้อ่านทุกข้อความ ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ดิฉันได้ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแล้วนะคะ ส่วนท่านที่ถามเรื่องนักศึกษาจบการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าจบการศึกษาจริงแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยมค่ะ หากท่านมีข้อเสนอแนะอะไรโปรดแจ้งมาได้ เราจะได้ช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัยของเราให้เป็นสถานที่น่าเรียนและน่าทำงาน และหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ก็สามารถสอบถามได้โดยตรงเพื่อจะได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะ