กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยได้แก่กิจกรรม English Camp สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรม E-Sport Tournament ของวิทยาลัยนานาชาติ การจัดแสดงคอนเสิร์ตบทเพลง Carmina Burana ของวิทยาลัยดุริยศิลป์ร่วมกับพันธมิตร การจัดสอบใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์แก่บุคคลภายนอกโดยคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการพัฒนาทรัพย์สินสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ในตอนเช้าวันเสาร์มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือมีนกบินไปถูกสายไฟทำให้หม้อแปลงระเบิดบริเวณปากทางเข้ามหาวิทยาลัยส่งผลให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ในฝั่งตะวันตกหลายชั่วโมง บุคลากรจึงได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทำให้สามารถจัดกิจกรรมทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในวันเสาร์ที่ 27 ส.ค. 59 เวลา 9.00-12.00 น.ขอเชิญชวนบุคลากรผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการเสวนา Think Tank Team (TTT) ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “แนวทางการประหยัดรายจ่ายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี