ขอต้อนรับทุกท่าน

 

ขอต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่ปีการศึกษา 2559 ด้วยความยินดียิ่ง ปีนี้เรามีนักศึกษาใหม่ที่มาลงทะเบียนมากกว่า 900 คน ทำให้หอพักของมหาวิทยาลัยคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดเทอมไปนานกว่า 2 เดือน ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แม่บ้านและรปภ.ที่ปฏิบัติงานช่วงนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก ที่ทำหน้าที่ด้วยน้ำใจอันดีงาม ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยในการช่วยนักศึกษาขนของขึ้นหอพักและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จนทำให้ผู้ปกครองประทับใจ หวังว่าเราจะช่วยกันดูแลนักศึกษาเหล่านี้เหมือนกับลูกหลานของเรา จนกระทั่งเขาสำเร็จการศึกษา

มีข่าวแจ้งจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการและด้านสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดังที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายคนได้รับรางวัลนี้มาแล้วในปีที่ผ่านๆ มา ท่านสามารถขอรายละเอียดได้ที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายต่างๆ กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 นี้

                                                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์  วงษ์ดี

                                                                                              อธิการบดี