การพัฒนาและใช้ประโยชน์ในที่ดินของมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สภาคริสตจักรในประเทศไทย   Waiting translation

 

     สวัสดีครับ ขณะนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมนี้  มหาวิทยาลัยพายัพ กับ สภาคริสตจักรในประเทศไทย จะมีการลงนามความร่วมมือ ในการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยสภาคริสตจักรฯ จะทำการปรับปรุงหอพักนักศึกษาชายโอเมกา หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา บ้านพักนานาชาติภารดรภาพ และอาคารผู้วินิจฉัย ซึ่งมีห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ 200 – 400 คน ซึ่งจะให้บริการหน่วยงานในเครือสภาคริสตจักรฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม ประชุม หรือสัมมนาต่าง ๆ


     อีกเรื่องหนึ่ง การศึกษาในปัจจุบันนี้เราไม่ควรจะย้ำความเป็นเลิศทางวิชาการมากจนกระทั่งลืมความเป็นเลิศทางวิชาชีพ หมายความว่า เราจะต้องเอาความรู้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง สิ่งที่สำคัญที่คือที่ขาดไม่ได้อีกคือความเป็นเลิศทางวิชาชีวิต เราอยากจะสอนนักศึกษาและบุคลากรของเราให้ตระหนักว่าในโลกนี้เรามีปัญหามากมาย แต่คนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีวิตได้ ดังนั้นต้องมีความเข้มแข็ง สปิริต มีน้ำใจ ของชาวพายัพ ที่สามารถดำเนินชีวิตและจัดการกับชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สมกับที่เรามีอุดมการณ์ที่ว่า “สัจจะ และ บริการ” เราไม่ต้องย้ำเฉพาะความรู้แต่เราต้องย้ำปัญญาหรือสัจจะ ความรู้ที่จะต้องเป็นสัจจะ ความรู้ทั่วไปที่อาจจะย้ำไม่ถึงความเป็นสัจจธรรม แต่มหาวิทยาลัยพายัพ ย้ำถึง สัจจะ และ บริการ ขอให้ทุกมีความหวัง ที่เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน แม้จะมีปัญหาอุปสรรค เราจะไม่ท้องถอย เราจะไม่ยอมแพ้ เราจะมีความหวังอยู่เสมอ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของเรา เราจะร่วมกันทำเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ไม่ใช่สำหรับตัวเอง แต่สำหรับลูกหลาน สำหรับประเทศชาติ สำหรับส่วนรวมที่เป็นที่รักของเรา

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ