ปรัชญาการศึกษา “หัวใจของการศึกษา คือการศึกษาของหัวใจ”

 

สวัสดีครับบุคลากร นักศึกษา และพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ


     ในโอกาสที่ผมได้กลับมาเป็นอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เกษียณไป 22 ปี ผมก็ยังมีปรัชญาการศึกษาเดิม ก็คือ “หัวใจของการศึกษา คือการศึกษาของหัวใจ” ไม่ใช่หัวคิดนะครับ หัวคิดสำคัญ แต่ว่าหัวใจสำคัญกว่า และผมย้ำความเป็นเลิศทั้ง 3 อย่างด้วยกัน คือ 1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ Academic Experience 2. ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ Professional Excellence 3. ความเป็นเลิศทางวิชาชีวิต Life Excellence 
     ความเป็นเลิศทางวิชาการก็สำคัญครับ แต่สำคัญไม่พอ ความเป็นเลิศทางวิชาชีพที่เราเอาความรู้ไปปฏิบัติ เอาไปประกอบอาชีพก็สำคัญ ต้องทำดีที่สุดไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไร แต่ก็ยังไม่เพียงพอจะต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาชีวิต ความเป็นเลิศทางวิชาชีวิต คือการทำคนให้เป็นคนสมคน เป็นคนที่ดีที่สังคมต้องการ ขณะนี้โลกของเรา สังคมของเรา เต็มไปด้วยความหลอกลวง เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นปฏิกูล ดังนี้เราจะต้องทำให้สะอาด เหมือนกับดอกบุนนาคที่มีสีขาว ฉะนั้นผมก็อยากจะแนะให้นักศึกษามีทัศนะที่ดีที่สุด เมื่อเติบโตไปแล้วก็มีความเป็นเลิศทางวิชาชีวิต เป็นคนสมคนที่มหาวิทยาลัยพายัพต้องการจริง ๆ ครับ

 

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ