การปรับปรุงอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นห้องเรียนที่มีความทันสมัยตอบสนองกับความต้องของบุคลากร และนักศึกษา

 

สวัสดีครับบุคลากร นักศึกษา และพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยพายัพ กำลังดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติครับ โดยอาคารหลังนี้จะถูกพัฒนาให้เป็นห้องเรียนที่มีความทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับความต้องของบุคลากร และนักศึกษา นักศึกษาจากทุกคณะก็จะได้มาเรียนรวมกันที่เดียว และมหาวิทยาลัยพายัพ ยังได้ปรับปรุงห้อง Theater Room โดยใช้ชื่อห้องนี้ว่า "ปรีดา พัฒนถาบุตร" เพื่อเป็นการให้เกียรติกับอดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) ที่ท่านได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อแล้วเสร็จก็จะได้เรียนเชิญท่านกลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยพายัพอีกครั้งหนึ่ง ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยพายัพของเรา หากมีความคืบหน้าประการใด ผมจะได้นำเรียนให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ