โครงการ PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2562

 

เรียน ท่านสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปาครั่ง
บุคลากรเทศบาลตำบลหนองปาครั่ง นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน

มหาวิทยาลัยพายัพ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการ PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกัน ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" การจัดโครงการในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ และ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นโอกาสที่น้อง ๆ นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การทำความสะอาดพื้นที่ในทุกหมู่บ้าน การกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะไข้เลือดออก ในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอำนวยพรแก่ทุกท่านในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทุกประการ

คำกล่าวต้อนรับ
โครงการ PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2562
โดย อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว