เสาไฟฟ้าที่เสียหาย

 

 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถยต์ชนเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าปากทางเข้ามหาวิทยาลัยด้านสะพานคู่ทำให้เสาไฟฟ้าหักและเอียง นับตั้งแต่เกิดเหตุ มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายจัดการทรัพย์สินได้เข้าไปสำรวจความเสียหายและดำเนินการหาทางซ่อมแซมเสาไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยการติดต่อกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวเป็นขององค์การโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยมิอาจดำเนินการใดๆได้ จึงได้แจ้งให้องค์การโทรศัพท์ทราบ  ขณะนี้ทางองค์การโทรศัพท์ได้รับทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายจัดการทรัพย์สินได้ติดตามเรื่องเป็นระยะๆ ในระหว่างเวลาที่รอการซ่อมแซม เจ้าหน้าที่ของเราได้ดำเนินการตอกเหล็กข้ออ้อยรอบๆโคนเสาเพื่อประคองเสาไฟฟ้าให้ตั้งอยู่ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณนั้น และมหาวิทยาลัยจะได้ติดตามเร่งรัดการซ่อมแซมต่อไป