เทศกาลอีสเตอร์

 

          เทศกาลอีสเตอร์คือช่วงเวลาที่คริสเตียนเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนคนธรรมดา ทรงทำพระราชกิจหลายประการตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ จนกระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิต พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษแทนมนุษย์ทุกคน พระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ที่มีก้อนหินใหญ่ปิดไว้อย่างแน่นหนา แต่เช้าวันที่ 3 ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ อุโมงค์ฝังศพว่างเปล่า พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่

          การกำหนดวันอีสเตอร์ นับแบบจันทรคติ วันอีสเตอร์จึงเปลี่ยนไปทุกปี ในปีนี้วันอีสเตอร์ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 ซึ่งมีการเฉลิมฉลองกันไปแล้วตามคริสตจักรทั่วโลก มหาวิทยาลัยพายัพจะจัดการนมัสการเนื่องในวันอีสเตอร์ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการนมัสการและร่วมกิจกรรมหาไข่อีสเตอร์โดยพร้อมเพรียงกัน มีการใช้ไข่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเทศกาลอีสเตอร์เนื่องจากไข่เป็นสิ่งที่ให้ชีวิตใหม่

         ขอต้อนรับทุกท่านกลับจากการปิดสงกรานต์ หวังว่าเราจะได้รับพระพรร่วมกันต่อไป