ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คอนรัด คิงศฮิลล์

 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพตลอดจนลูกศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือได้รับทราบข่าวการเสียชีวิตของ ดร.คอนรัด คิงศฮิลล์ ที่บ้านพักของท่านในมลรัฐคาลิฟอร์เนียเมื่อเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ดร.คอนรัด คิงศฮิลล์ เป็นบุคคลสำคัญในการริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ท่านเดินทางมาประเทศไทยในฐานะมิชชันนารีจากคริสตจักรเพรสไบทีเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ.ศ 2490 และทำงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 41 ปี ท่านเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความคิดกว้างไกล มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ ทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยกล่าวให้ร้ายผู้ใด ผลงานที่ท่านให้ไว้เป็นมรดกแก่ชาวไทยคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปถึงระดับอุดมศึกษา และยังเป็นผู้ริเริ่มระบบการให้สวัสดิการแก่บุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานและสถาบันภายใต้สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเพื่อเป็นประโยชน์เมื่อบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน นอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้มีพระคุณในชีวิตส่วนตัวของหลายคนในหลายด้าน

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการนมัสการไว้อาลัยท่านเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ เป็นการนมัสการที่งดงามและเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอาลัย ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดการนมัสการอย่างสมเกียรติของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสนาจารย์วิลเลียม โยเดอร์ ที่เป็นผู้เทศนา ดร.อำนวย ทะพิงค์แกและดร.บุญทอง ภู่เจริญ อดีตอธิการบดีที่ได้กล่าวคำไว้อาลัยอย่างซาบซึ้ง และขอขอบคุณบุคลากร นักศึกษา บุคลากรผู้เกษียณอายุงาน ศิษย์เก่า สมาชิกคริสตจักร ลูกศิษย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมการนมัสการอย่างมากหลาย ขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงนำดร.คอนรัด คิงศฮิลล์ มาอยู่ท่ามกลางเราและเป็นส่วนหนึ่งของเรา แม้ว่าท่านจะจากไปแล้วแต่เราจะยังระลึกถึงท่านเสมอ ขอพระเจ้าทรงรับดวงวิญญาณของท่านไปอยู่กับพระองค์บนสรวงสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร์เทอญ