สนามกีฬา

 

          สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพเก่า ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อให้เป็นสนามกีฬาที่ดีและได้มาตรฐานที่นักศึกษาและบุคลากรจะได้ใช้ประโยชน์ในการเล่นกีฬาและใช้สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการสำรวจพบว่าการปรับปรุงดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูงมากเกินกำลังที่มีอยู่ มหาวิทยาลัยจึงแบ่งการปรับปรุงสนามกีฬาออกเป็นระยะๆ ในระยะแรกได้ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างเพื่อให้สามารถเล่นกีฬาในเวลากลางคืนได้ โดยได้ดำเนินการสำเร็จและใช้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในปีการศึกษานี้จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระยะที่ 2 คือการปรับสนามฟุตบอลลู่วิ่ง ระบบน้ำรดสนามและอัฒจันทร์ซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านบาท มหาวิทยาลัยได้นำเสนอโครงการนี้ต่อคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยและได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการฯ ในการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อปรับปรุงสนามกีฬา กิจกรรมแรกคือการจัดนิทรรศการและประมูลภาพวาดของศิลปินเจ สุรเสน  กิจกรรมที่ 2 คือการแข่งขันแรลลี่ โดยคุณวสิน เลิศเกียรติ์ดำรงเป็นประธานจัดงาน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ระดมทุนจากบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ 42 ปี 42 บาทได้เงินสมทบส่วนหนึ่ง บัดนี้เรามีงบประมาณจำนวนหนึ่งแล้ว จึงได้เริ่มการปรับปรุงสนามกีฬาในสัปดาห์ผ่านมา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ หากท่านผ่านไปทางอาคารสายธารธรรมก็จะเห็นการปรับปรุงดังกล่าว

          โครงการนี้ยังขาดงบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก ในการนี้คณะกรรมการส่งเสริมฯ ยังจะจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อช่วยระดมทุนสมทบในการปรับปรุงต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ดิฉันจึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าตลอดจนผู้มีจิตกุศลทุกท่านได้ช่วยกันสนับสนุน เพื่อโครงการนี้จะได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในปีการศึกษานี้จะมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนขึ้นดังเช่นที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อหารายได้สมทบโครงการปรับปรุงสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย โดยปีนี้จะจัดเป็นพิเศษคือให้บุคลากรมีส่วนร่วมมากขึ้น จึงขอความกรุณาทุกท่านได้ช่วยซื้อบัตรเดินวิ่งฯของปีนี้  ดิฉันมั่นใจว่าหากทุกคนช่วยกันคนละไม้ละมือ เราจะมีสนามกีฬาที่ดีในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้