ขอให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสาร สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และปฏิบัติตนให้มีร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอ

 

สวัสดีครับ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ และประชาชนทุกท่านครับ
     เนื่องจากตอนนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก ในหลายประเทศมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ยังไม่มียาต้านไวรัส สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือ การป้องกันตนเองไม่ให้รับเชื้อ เช่น การล้างมือบ่อย ๆ ใช้ช้อนกลาง ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และหลีกเลี่ยงการเข้าชุมชนที่แออัด หรือมีผู้คนจำนวนมาก เพราะเราไม่ทราบว่าใครบ้างที่อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อ แล้วอาจจะเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสมาสู่ตัวเองได้ ก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ จากหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตนให้มีร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอ

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหา่วิทยาลัยพายัพ