ขอเชิญชวนร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

 

  สวัสดีครับ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ผมขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมการนมัสการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ