วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มเรียน 1 เมษายน 2562

 

     สวัสดีครับ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ในวันนี้ผมมีข่าวสารที่น่าสนใจ และอยากเชิญชวนผู้ที่ต้องการจะเป็นดีเจ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ร่วมกันจัดทำหลักสูตร Essential DJ Course เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยจะเริ่มเรียนรุ่นแรกในวันที่ 1 เมษายน 2562 นี้ครับ 

     อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า วิทยาลัยดุริยศิลป์ มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการดนตรีสากลแบบรอบด้าน เพื่อให้สามารถทำงานด้านดนตรีได้อย่างหลากหลาย โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี และอุปกรณ์การเรียน ห้องปฏิบัติการทางด้านดนตรีที่ได้รับมาตรฐานสากล และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนในแต่ละยุคสมัยด้วย ในปี 2562 นี้ จึงเปิดหลักสูตร Essential DJ Course ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์จากบริษัท ไพโอเนีย ประเทศไทย จำกัด ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ 

     ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้น ทฤษฎี Mixing การเตรียมพร้อมบนโปรแกรม Rekordbox แนวเพลง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริง ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เคน อชิระ อัศวเดชาฤทธิ์ Classical Pianist / Club DJ ปริญญาโท จาก Guildhall School of Music & Drama ประเทศอังกฤษ

     นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนในรายเลือกเสรีได้ ระยะเวลาศึกษา : เทอมละ 30 ชั่วโมง

     สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนเรียนเป็นหลักสูตรระยะสั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

          2. มีพื้นฐานด้านดนตรีพอสมควร (สามารถทดสอบได้กับครูผู้สอน)

          3. สามารถมาเรียนได้ตามชั่วโมงที่กำหนด

          4. ผู้เรียนบุคคลทั่วไปเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร

          5. ระยะเวลาเรียน : 12 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 5 ครั้ง / ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที (ใช้ห้องซ้อมและอุปกรณ์ในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ) 

          6. ค่าลงทะเบียน :  6,500 บาท 

          7. รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 - 248037