ขอขอบคุณ

 

ดิฉันขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษาสำหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ผ่านพ้นไป 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกคืองานเดินวิ่งมินิมาราธอนปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษามาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน และในปีนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมวิ่งแข่งขันมากกว่า 900 คนทำให้กิจกรรมเดินวิ่งฯในปีนี้มีความคึกคักเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมที่ 2 คือการนมัสการพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ในปีนี้เราได้รับเกียรติ์จากเหรัญญิกมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมาเป็นผู้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า และดร.บุญทอง ภู่เจริญ อดีตอธิการบดีเป็นผู้กล่าวแสดงความยินดี ในการนี้มหาวิทยาลัยมีโอกาสต้อนรับบุคลากรเกษียณอายุงานและศิษย์เก่าที่มีร่วมการนมัสการ ขอขอบคุณบุคลากรและนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการนมัสการอย่างล้นหลาม

ดิฉันมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษาเช่นนี้ มหาวิทยาลัยของเราจะพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งแน่นอน