สวัสดีปีใหม่

 

ขอต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกับการเริ่มต้นภาคการศึกษาที่ 2/59 หวังว่าทุกคนกลับมาด้วยความสดชื่นหลังจากที่ได้พักผ่อนเป็นเวลายาวนาน บางคนได้มีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนกลับมาด้วยความปลอดภัย ในขณะที่พี่น้องชาวไทยหลายคนประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายราย

ตลอดปีที่ผ่านมาดิฉันขออภัยหากทำให้ท่านใดไม่สบายใจด้วยเรื่องใดก็ตาม ขอเรียนว่าทุกสิ่งได้ทำลงไปโดยความสุจริตใจทั้งสิ้น การตัดสินใจแต่ละครั้งไม่อาจจะทำให้ทุกคนพอใจได้ ดิฉันและกรรมการบริหารได้พยายามเลือกทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและมีผู้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจและให้อภัย

ช่วงนี้มีบทความเกี่ยวกับสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยไทยออกมาค่อนข้างมากและมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า หากมหาวิทยาลัยไม่ปรับตัวจะอยู่ยากในอนาคต ในสภาวะแห่งความท้าทายนี้ เราทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากันและผนึกกำลังในการก้าวไปด้วยกัน ดิฉันมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยพายัพจะคงยืนหยัดอยู่ตลอดไป ขอเพียงแต่บุคลากรเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้น และมองเหตุการณ์ต่างๆ อย่างรอบด้านด้วยความเป็นธรรม