ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจในความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรและนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเตรียมการหลายอย่าง ทำให้พิธีสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย งดงามเป็นที่ประทับใจยิ่ง ดิฉันได้มีโอกาสได้สนทนากับอดีตอธิการบดีและผู้อาวุโสที่มาร่วมงาน ทุกท่านต่างปลื้มปีติที่ชาวพายัพยังคงให้ความเคารพนับถือท่านไม่เสื่อมคลาย ในภาษาพื้นเมืองเราเรียกพิธีนี้ว่าพิธีสูมาคารวะ...
          เทศกาลอีสเตอร์คือช่วงเวลาที่คริสเตียนเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนคนธรรมดา ทรงทำพระราชกิจหลายประการตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ จนกระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิต พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษแทนมนุษย์ทุกคน พระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ที่มีก้อนหินใหญ่ปิดไว้อย่างแน่นหนา แต่เช้าวันที่ 3 ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ อุโมงค์ฝังศพว่างเปล่า พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่           การกำหนดวันอีสเตอร์ นับแบบจันทรคติ...

กีฬาทัวร์นาเมนท์   เมื่อ 27 มี.ค. 2017 08:43:44

    121 อ่านข่าว  

ขอขอบคุณ   เมื่อ 20 ก.พ. 2017 16:59:29

    275 อ่านข่าว  


คุยกับอธิการบดี

เขียนข้อความหรือข้อแนะนำกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

คุยกับอธิการบดี