บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพตลอดจนลูกศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือได้รับทราบข่าวการเสียชีวิตของ ดร.คอนรัด คิงศฮิลล์ ที่บ้านพักของท่านในมลรัฐคาลิฟอร์เนียเมื่อเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ดร.คอนรัด คิงศฮิลล์ เป็นบุคคลสำคัญในการริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ท่านเดินทางมาประเทศไทยในฐานะมิชชันนารีจากคริสตจักรเพรสไบทีเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ.ศ 2490 และทำงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 41 ปี ท่านเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความคิดกว้างไกล มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ...
ดิฉันขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษาสำหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ผ่านพ้นไป 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกคืองานเดินวิ่งมินิมาราธอนปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษามาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน และในปีนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมวิ่งแข่งขันมากกว่า 900 คนทำให้กิจกรรมเดินวิ่งฯในปีนี้มีความคึกคักเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ 2 คือการนมัสการพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ในปีนี้เราได้รับเกียรติ์จากเหรัญญิกมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมาเป็นผู้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า...

วันสถาปนามหาวิทยาลัย   เมื่อ 6 ก.พ. 2017 08:05:50

    153 อ่านข่าว  

สปิริตของชาวพายัพ   เมื่อ 30 ม.ค. 2017 08:16:56

    352 อ่านข่าว  


คุยกับอธิการบดี

เขียนข้อความหรือข้อแนะนำกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

คุยกับอธิการบดี