เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบุคลากรและนักศึกษาได้ช่วยกันดำนาในที่นาของมหาวิทยาลัยจำนวนประมาณ 30 ไร่ ปีนี้เราใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ที่เป็นผลผลิตจากที่นาของเราปีที่แล้วในการปลูกข้าว ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนกว่าข้าวที่ปลูกไว้ก็สุกพร้อมเกี่ยว ปีนี้เราไม่ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวดังเช่นทุกปีเนื่องจากความไม่แน่นอนของคิวรถเกี่ยวข้าว  จึงมีเพียงคณะกรรมการฯ และบุคลากรส่วนหนึ่งไปดูแลการเกี่ยวข้าวเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ในปีนี้เราได้ข้าวเปลือกรวมทั้งสิ้น 8,560 กิโลกรัมซึ่งวางแผนนำไปกระเทาะเปลือกเป็นข้าวกล้องทั้งหมด ข้าวกล้องล็อตแรกพร้อมจำหน่ายในสัปดาห์นี้เป็นต้นไป...
          สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพเก่า ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อให้เป็นสนามกีฬาที่ดีและได้มาตรฐานที่นักศึกษาและบุคลากรจะได้ใช้ประโยชน์ในการเล่นกีฬาและใช้สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการสำรวจพบว่าการปรับปรุงดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูงมากเกินกำลังที่มีอยู่ มหาวิทยาลัยจึงแบ่งการปรับปรุงสนามกีฬาออกเป็นระยะๆ ในระยะแรกได้ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างเพื่อให้สามารถเล่นกีฬาในเวลากลางคืนได้ โดยได้ดำเนินการสำเร็จและใช้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา...
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 59 ในพิธีประสาทปริญญาบัตรอธิการบดีได้สวมชุดคุยใหม่ที่สวยงาม มีบุคลากรและคนภายนอกถามถึงที่มาของชุดครุยนี้ จึงขอเรียนว่าแนวคิดเรื่องการมีชุดครุยสำหรับอธิการบดีเป็นข้อเสนอของคณบดีจากการประชุมคณบดีและกรรมการบริหารประจำเดือน โดยคณบดีมีความเห็นว่าอธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการมอบใบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจึงเป็นการสมควรที่จะสวมชุดครุยเฉพาะอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต นอกจากนั้นยังจะได้นำไปใช้ในพิธีสำคัญอื่นๆของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจ...
ดิฉันขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 59 ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย เรียบง่ายแต่สง่างาม แม้ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องฝนตกในวันก่อนหน้าที่จะมีพิธีประสาทปริญญาบัตรแต่ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้มีอากาศแจ่มใสในวันพิธีฯ ทำให้เราสามารถเดินแถวเข้าไปในอาคารได้อย่างสวยงามเป็นที่ประทับใจของมหาบัณฑิต บัณฑิตและผู้มาร่วมงาน ในการประชุมกรรมกาสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบหลายเรื่องที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา...
ในวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 59 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 39 ขอต้อนรับมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคนที่จะเข้ามาซ้อมรับปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 59  ปีนี้เป็นปีพิเศษที่เราจะแสดงความชื่นชม ในความสำเร็จของมหาบัณฑิตและบัณฑิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าแห่งการอาลัยรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงขอให้ถือว่าพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้เราทำเพื่อถวายพระองค์ท่าน เนื่องจากเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ได้ทรงสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น...
          ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยตกอยู่ในภาวะโศกเศร้าอันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เราได้เห็นการแสดงความจงรักภักดีในหลายรูปแบบทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวม มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้ งานล่าสุดคือจังหวัดเชียงใหม่จะจัดพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยในวันที่ 2 พ.ย. 59 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปที่อุทยานราชพฤกษ์ ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำในการจัดวงดนตรีและนักร้องประสานเสียงสำหรับพิธีดังกล่าว ในการนี้สำนักสื่อสารองค์กรได้ประสานขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนต่างๆ...
          เมื่อเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดิฉันเดินทางไปบาหลี พร้อมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติและอนุศาสกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมการสัมมนาประจำปีและการประชุมใหญ่ของ Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) เมื่อเดินทางไปถึงที่หมายในช่วงเย็นและสามารถรับข่าวสารได้ จึงได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้เสด็จสวรรคตแล้ว ทำให้เรารู้สึกเศร้ามาก ในวันรุ่งขึ้นมีพิธีเปิดการประชุม ได้มีการแสดงความเสียใจร่วมกับคนไทยทั้งหมดและเชิญชวนให้ยืนไว้อาลัยพระองค์ท่าน ทำให้ผู้แทนจากประเทศไทยทั้ง 6 คนรู้สึกขอบคุณเพื่อนผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศต่างๆ...
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ประเมินภายนอกในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางความชื่นชมยินดี ที่มหาวิทยาลัยของเรามีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินในปีการศึกษาก่อนหน้านี้ เราได้คะแนนรวม 2.97 ในปีนี้คะแนนรวมเท่ากับ 3.53 นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เอาจริงเอาจังกับการประกันคุณภาพการศึกษาจนกระทั่งได้รับผลการประเมินในระดับดี ในปีนี้ แต่เรายังจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ เราจะช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้ดียิ่งๆ...
          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 คณะจากบริษัท N.C.C management & Development ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นำโดยรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือในความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางวิชาการเช่นการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ การรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกสาขาวิชา และการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานชั่วคราวในกรณีมีการจัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทนี้เคยขอนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปช่วยงานประชุมนานาชาติและเกิดความประทับใจในความรู้...
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจจำนวน 6 ท่าน มาร่วมเสวนากับคณะกรรมการบริหารเพื่อขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสังคมและการพัฒนาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยขอขอบคุณศิษย์เก่าทั้ง 6 ท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมเสวนาดังกล่าวและได้แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างมาก หลายประการ           ศิษย์เก่าให้ความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น...